НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

     Училище розташоване за адресою: 79039, м. Львів, вул. Шевченка, 116, ідентифікаційний код 02545608, і діє на підставі Статуту, який затверджений заступником Міністра освіти і науки України від 28.12.2004р., включене до Єдиного державного реєстру підприємств та організації України (довідка № 2999 від 28.09.2007р.), є юридичною особою (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 376380 від 15.12.1999р.).

     У своїй діяльності училище керується наступними нормативними документами: Конституцією України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, законом України “Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-XII, “Про професійно-технічну освіту” від 10.02.1998 № 103/98-ВР, “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 № 651-XIV, Положенням про професійно-технічний навчальний заклад (від 5 серпня 1998р. № 1240), у відповідності з Положенням про методичну роботу у ПТНЗ, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 582 від 12.12.2000 р., Положенням про навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 856 від 27.06.2013 р.,  Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 419 від 30.05.2006 р., Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів  України № 93, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року, типовою структурою змісту підготовки кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів відповідно до методичних рекомендацій щодо розробки інтегрованих навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів у Вищих професійних училищах і центрах професійно-технічної освіти, Державними стандартами професійно-технічної освіти та іншими нормативними документами.