НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

     Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу є самостійним розділом річного плану роботи училища, який складено на підставі аналізу комплексного методичного забезпечення предметів та професій з метою удосконалення навчально-матеріальної бази кабінетів, навчальних майстерень, спортивних і побутових приміщень.

     Для забезпечення навчально-виховного процесу в училищі обладнано 28 навчальних кабінетів (85% від потреби), з них 12 для загальноосвітньої підготовки, 16 для загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки,  2 комп’ютерні лабораторії; 8 навчально-виробничих майстерень, актова і спортивна зала, тренажерна зала, бібліотека, спортивний майданчик. Наявна навчально-матеріальна база в основному задовольняє всі вимоги підготовки кваліфікованих робітників.

     Усі кабінети сучасно оформлені і відповідають технічним та санітарним вимогам згідно з «Положенням про навчальні кабінети», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України №601 від 20.07.2004 р. та «Положенням про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №1423 від 14.12.2012р.

     Училище забезпечене кабінетами з гуманітарної підготовки на 87,5%, оскільки кабінет світової літератури суміщений з кабінетом художньої культури, підручниками на  95%. Площа кабінетів на одного учня складає 1,8 – 2,6 м 2, комплексно - методичне забезпечення – 80% від потреби. Пакет комплексно-методичного забезпечення включає навчально-методичну документацію (типові та робочі навчальні програми, поурочно-тематичні плани та дидактичні матеріали), навчальну літературу для учнів, карти, методичну літературу для викладача та технічні засоби навчання.

     З природничо-математичної підготовки училище забезпечене кабінетами на 84%, оскільки кабінет хімії суміщений з кабінетом біології,  підручниками на  85%, комплексно - методичне забезпечення становить 84 %. Площа кабінетів на одного учня складає  1,8 - 2,6 м2.

     Для здійснення загальнопрофесійної і професійно-теоретичної підготовки в училищі обладнано 16 навчальних кабінетів. Площа кабінетів на одного учня складає 2,0 – 2,8 м2. Забезпечення кабінетами складає 84% від потреби та методичним забезпеченням на 87 %. Усі кабінети оснащені необхідною наочністю з професій, стендами, макетами, зразками продукції, технологічними картами, інструкціями для виконання лабораторно-практичних робіт, технічними засобами навчання.

     Для інформатизації навчального процесу, вивчення предметів „Інформатика”, „Інформаційні технології” в училищі  створено 2 комп’ютерні лабораторії, одну з яких училище отримало в листопаді 2005 року за програмою комп’ютеризації ПТНЗ по лінії Міністерства освіти і науки України. Кабінети обладнані сучасною оргтехнікою (сканером, принтером, модемом, ксероксом) мають вихід до Інтернету, встановлена програма 1С:Бухгалтерія 7.7. Кількість персональних комп’ютерів, які задіяні в навчальному та управлінському процесі - 59 одиниць, що складає 1 ПК на 8 учнів. Оснащеність лабораторій 87%.  Загальна площа кожної лабораторії 96 м2.

     Забезпечення професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів здійснюється у відповідних навчальних кабінетах та майстернях. Наявні навчальні майстерні забезпечують виконання навчальної програми у повному обсязі, навчальна площа на одного учня складає в середньому 6,1 м2.

Рівень оснащеності навчальних майстерень становить 92 %, кабінетів професійно-теоретичної підготовки – 87%.