Професія  "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

 

      Зараз важко уявити собі життя без автомобілів. На сьогоднішній день автомобільний транспорт займає провідне положення в задоволенні потреб народного господарства країни.

      Автомобільний транспорт має велике значення тому, що обслуговує всі галузі народного господарства. Щорічно збільшуються обсяги перевезень пасажирів на міських. міжміських і  міжнародних лініях. Збільшення  перевезень вантажів і пасажирів, стало можливим внаслідок покращення експлуатаційних властивостей автомобілів, покращення автомобільних доріг і будівництво нових.

      Для подальшого розвитку автомобільного транспорту вирішальна роль належить інженерно-технічним працівникам.

     Підготовку кадрів молодших спеціалістів за спеціальністю "Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів” проводять у Вищих професійно – технічних училищах. Випускники цих закладів повинні мати різнобічні і глибокі знання в останніх досягненнях технічного процесу у сфері організації і технології технічного обслуговування і ремонту автомобіля. Це дозволить підняти рівень надійності і довговічності автотранспорту.

      Випускники одержують кваліфікацію техніка-механіка та розряди по одній з робочих професій: слюсар з ремонту автомобілів, посвідчення водія.

      Технік-механік здатний займатися обслуговуванням автомобілів та двигунів і займати такі посади:
Механік, механік автомобільної колони (гаража), механік з ремонту транспорту, механік дільниці, механік цеху, механік виробництва, технік-конструктор (механіка), технік-технолог (механіка), технік з підготовки виробництва, інспектор з охорони праці, інструктор виробничого навчання, майстер виробничого навчання, майстер навчального полігону, начальник гаража, начальник майстерні, начальник зміни, майстер виробничої дільниці, майстер з ремонту транспорту, майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів, майстер зміни, майстер основної виробничої дільниці, майстер цеху.

   Освітньо-професійна програма підготовки спеціальності "Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів" складається:
- освітньої програми, яка передбачає цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки, а також природничо-математичної;
- професійної програми, яка передбачає цикл професійної та практичної підготовки і разом з освітньою програмою забезпечує освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з базовою вищою освітою за вище сказаною спеціальністю.

      Випускники другого ступеня мають можливість продовжити навчання за інтегрованими планами на 3-му курсі денного або 4-му курсі заочного факультету на споріднених спеціальностях без  вступних іспитів в національному університеті "Львівська політехніка”.